Ukupna vrijednost projekta:  120.089,13 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 67.249,91 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 09.02.2021. – 10.08.2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Silvije Leskovar, e-mail: silvije@myristica.hr, tel: +385 1 237 1572

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

NAZIV PROJEKTA KORISNIKA:

HPLC analiza za potrebe razvojnog procesa novih proizvodnih linija

 KRATKI OPIS PROJEKTA:

 

MYRISICA d.o.o. je 2020. godine prijavila Projekt pod nazivom “HPLC analiza za potrebe razvojnog procesa novih proizvodnih linija” u sklopu javnog poziva na dostavu projektnih prijava “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
U veljači 2021. godine, nakon izdavanja vaučera, MYRISTICA d.o.o. je započela provedbu projekta kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ciljne skupine čijim će interesima projekt izravno doprinijeti su: poduzeće MYRISTICA, kupci i dobavljači te krajnji potrošači.
Završetak projekta planiran je u kolovozu 2021.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 

Svrha (cilj) projekta je osigurati ekspertizu u suradnji Centrom za istraživanjem i prijenos znanja u biotehnologiji (ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu) kako bi se odredio postotak ugrađivanja različitih vitamina i dodatka prehrani u liposome, za potrebe razvojnog procesa novih proizvodnih linija. Novi proizvodi koji će se razviti ovim projektom bit će namijenjeni svim odraslim osobama i plasirat će se na svjetsko tržište.

 

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva MYRISTICA d.o.o.