Ukupna vrijednost projekta:  4139.687,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 94.987,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 15.03.2018. – 15.09.2018.

Kontakt osoba za više informacija:

Silvije Leskovar, e-mail: silvije@myristica.hr , tel: +385 1 237 1572

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

NAZIV PROJEKTA KORISNIKA:

Ulaganje društva Myristica u certificiranje novih kozmetičkih proizvoda

 KRATKI OPIS PROJEKTA:

 

MYRISTICA d.o.o. je 2017. godine na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ prijavio Projekt pod nazivom “Ulaganje društva Myristica u certificiranje novih kozmetičkih proizvoda“ Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva MYRISTICA d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u ožujku 2018. godine započeo provedbu Projekta Ciljne skupine čijim će interesima projekt izravno doprinijeti su: poduzeće Myristica; kupci i dobavljači; te krajnji potrošači. Završetak Projekta planiran je u rujnu 2018.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 

Svrha (cilj) Projekta je kroz ulaganje usmjereno u stjecanje dokaza kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti novorazvijenih kozmetičkih proizvoda društva Myristica osigurati preduvjete za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu te povećati ukupnu konkurentnost poduzeća. Projektom će se omogućiti provedba potrebnog laboratorijskog ispitivanja novih kozmetičkih proizvoda, što će društvu omogućiti plasman proizvoda na tržište. Potporom EU-a osigurava se dodana vrijednost Projektu te će Prijavitelj dobiti mogućnost prilagodbe zahtjevima EU-a, koji imaju za cilj da se svim potrošačima jamči visoka razina zaštite zdravlja.

 

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva MYRISTICA d.o.o.