Ukupna vrijednost projekta:  975.200,00 HRK

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 795.200,00 HRK

Bespovratna sredstva: 675.920,00 HRK

Privatni doprinos: 299.280,00 HRK

Projekt je započeo 01. lipnja 2020. te je projekt završio 01. lipnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Silvije Leskovar, e-mail: silvije@myristica.hr , tel: +385 1 237 1572

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

NAZIV PROJEKTA KORISNIKA:

Certifikacijom proizvoda tvrtke Myristica d.o.o. do tržišta. KRATKI OPIS PROJEKTA:

 

Tvrtka Myristica d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Certifikacijom proizvoda tvrtke Myristica d.o.o. do tržišta“, referentnog broja KK.03.2.1.12.0081. Svrha projekta je provedbom navedenih projektnih aktivnosti osposobiti 6 glavnih izvoznih proizvoda za prodaju na međunarodnim tržištima kroz aktivnosti ispitivanja, izrade formulacije i tehničke dokumentacije te certifikacije samih proizvoda. Ostvarenjem zacrtanih aktivnosti i ciljeva, poduzeće će podići svoje poslovne prihode za 10,1%, povećati svoje prihode od izvoza 30,1% te uložiti 30,68% vlastitih sredstava. Ostvarenjem ovih ciljeva, poduzeće će imati dovoljno operativnih i financijskih sredstava za daljnja ulaganja u dugotrajnu imovinu, tehnološku opremljenost i nova radna mjesta, čime doprinosi i razvoju lokalnog i nacionalnog gospodarstva. 

 

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTNOG PRIJEDLOGA:

 

• Povećanje prihoda od prodaje do 2023. za 10,1%
• Povećanje prihoda od izvoza do 2023. za 30,1%
• Certificirano 6 proizvoda do 2021.
• Ostvaren nastup na minimalno 4 nova tržišta do 2023.
• Povećan broj djelatnika za 2 dodatna do 2023.
• Povećana ulaganja u dugotrajnu imovinu za 50% do 2023.

 

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva MYRISTICA d.o.o.