Ukupna vrijednost projekta:  440.828,65 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 299.763,48 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.09.2017. – 01.02.2018.

Kontakt osoba za više informacija:

Silvije Leskovar, e-mail: silvije@myristica.hr , tel: +385 1 237 1572

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

NAZIV PROJEKTA KORISNIKA:

Ulaganje u širenje kapaciteta proizvodnje bezglutenske hrane poduzeća  Myristica d.o.o.

 KRATKI OPIS PROJEKTA:

 

MYRISTICA d.o.o. je 2016. godine na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta „E-IMPULS“ prijavio projekt pod nazivom “Ulaganje u širenje kapaciteta proizvodnje bezglutenske hrane poduzeća Myristica d.o.o.“ Nakon potpisivanja Ugovora  o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva MYRISTICA d.o.o. je kao  Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u rujnu 2017. godine započeo provedbu Projekta Ulaganje u širenje kapaciteta proizvodnje bezglutenske hrane poduzeća Myristica d.o.o. Krajnji korisnici čijim će interesima projekt izravno doprinijeti su potrošači, koji se po važnosti segmentiraju na celijakičare, sportaše  i trendsetere. Završetak Projekta planiran je u veljači 2018.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 

Svrha Projekta je kroz ulaganje u strojeve i opremu s ciljem proširenja kapaciteta postojeće poslovne jedinice za proizvodnju bezglutenske hrane poduzeća Myristica d.o.o.  što će ojačati konkurentnost poduzeća, očuvati postojeća radna mjesta, potaknuti novo zapošljavanje te povećati prodaju u količini i vrijednosti proizvoda  na domaćem i EU tržištu. Provedbom Projekta Myristica d.o.o. će riješiti problem nedostatnih kapaciteta za proizvodnju bezglutenske hrane u prostorima poduzeća osigurati potrebne preduvjete za proizvodnju i skladištenje bezglutenskih proizvoda. Potporom EU-a osigurava se dodana vrijednost Projektu te će Prijavitelj dobiti  mogućnost prilagodbe zahtjevima EU-a, koji imaju za cilj da se svim potrošačima jamči visoka razina zaštite zdravlja.

 

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva MYRISTICA d.o.o.